Home

Info: Telefoon: 0496/54.98.86 E-mail: ronny.veestraeten@telenet.be of  rosette.u@skynet.beIdentificatie nummer: 2118/90 registratie nr 4795 72625 BTW nummer: 442179349

T.a.v. Staatsblad

Onderwerp: Benoemingen - ontslagnemingen

In de algemeen vergadering werd het ontslag van Adriaan Voermans en de benoeming volgende beheerraadsleden aanvaard:

Veestraeten Ronny: Steenakkerstraat 42a, 3530 Houthalen

Jansens Annemie: St. Katarinaplein, 3500 hasselt

Volgende persoon werd als nieuwe penningsmeester aanvaard met de algemeenheid van stemmen:

Milagros Fernandez, Steenakkerstraat nr 42a, Houthalen-Helchteren 3530

Het nieuwe bestuur word gevormd door:

Veestraeten Ronny: Steenakkerstraat 42a,, Houthalen-Helchteren 3530 (voorzitter)

Rosette Uten, Olmenstraat, 3530 Houthalen-Oost (secretaris)

Milagros Fernandez, Steenakkerstraat nr 42a, Houthalen-Helchteren 3530 (penningsmeester)

statuten zij licht gewijzigd (aangepast aan de nieuwe normen en wetgeving rond de VZW).

Ronny Veestraeten     Annemie Jansens     Rosette Uten      Milagros Fernandez

(Getekend)                (getekend)              (getekend)         (getekend)

   

Nederlands

Verboden te kopiëren nergens staat een vermelding van "vrij van gebruik".

Er zijn auteursrechten en eigendomsrechten die parten kunnen spelen bij het kopiëren van welke aard ook. Men noemt dit verwarring, misbruik en vermenging.

Dit is gepubliceerd via het staatsblad.        Registratie nummer 4795-72625      Btw nummer 442179349

Bij iedere inbreuk hierop word er een schrijven gericht naar het vredegerecht met een eis van een boete per dag.


Engels

Prohibit to copy nowhere mention  an indication “free use”.

There its authors rights and property rights which can play par ten at copying whatever nature

One calls this misfiring, abuse and mixing.

This is publish by means of the Bulletin of Acts, Orders and Decrees.   Registration number 4795-72625

Btw number 442179349

At every violation on this fool a letter is aimed the peace Court with a requirement of a fine penance day.


V.Z.W. Nationaal Verbond All Style Ju Jutsu