Home

Info: Telefoon: 0496/54.98.86 E-mail: ronny.veestraeten@telenet.be of  rosette.u@skynet.be


Privacy verklaring


Beste bezoekers, leden en toekomstige leden.

Op 25 mei 2018 gaat de GDPR- wetgeving (Global Data Protection Regulations) van kracht. Dit is de wet op bescherming van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Deze verplicht alle bedrijven, organisaties en dus ook ons als vereniging (die om het even welke persoonlijke gegevens verzamelen en bijhouden) uw privacy te respecteren.

Wij, All Style Ju Jutsu verzamelen jullie gegevens (naam, adres, tel. nr.(s), geboortedatum, e-mailadres, welke ziekenkas en een foto) in lijsten.


Wat doen we met uw gegevens?

Aantonen hoeveel leden we tellen.

Overnemen in jullie clubboekjes.

Jullie contacteren, uit te nodigen en om informatie te sturen over evenementen en/of nieuws van onze club.

Een bewijs te leveren voor betaling sportpremie van uw mutualiteit.

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven!

Ze worden zeker niet voor commerciële doeleinden gebruikt en ook niet aan andere clubs doorgegeven.

Indien wij daar een aanvraag voor ontvangen zullen we u eerst contacteren.

Door het invullen van ons inschrijvingsformulier geeft u ons de toestemming voor:

U te contacteren indien nodig.

Foto’s  genomen tijdens evenementen op onze website te plaatsen.

Uw foto’s te gebruiken in onze reclamefolders (deze worden steeds subtiel gebruikt).

Vanaf een behaalde 1ste Dan met foto op onze onze website onder de rubriek “zwarte gordels” geplaatst te worden.

Welk zijn uw rechten:

U mag steeds uw eigen gegevens laten aanpassen.

U mag “vergeten worden” door gegevens te laten schrappen (vb indien u geen e-mails meer wil ontvangen van ons?)

U mag uw gegevens laten overhevelen naar een andere club indien u zich uitschrijft bij ons.

U mag weigeren uw foto’s te publiceren of te laten verwerken in folders. Weliswaar moet u dit schriftelijk sturen naar allstylejujutsu@gmail.com. Wij weigeren dit echter als u onherkenbaar bent in algemene foto’s!

Verantwoordelijke privacy en contactpersoon: Ronny Veestraeten (voorzitter)

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Vriendelijke groeten

Het All Style Ju Jtsu- team


V.Z.W. Nationaal Verbond All Style Ju Jutsu